Portfolio (Post-production)

Portfolio (Post-production)

Table of contents

- Film

- VFX & Motion

- 3D

- Color Grading

Film

01

Fr|end

Fr|end

2021

   เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา FM434 Film Production 2 โจทย์คือให้ถ่ายภาพยนตร์ในช่วงโควิด โดยให้เนื้อหาแสดงถึงสภาพชีวิตของแต่ละคนในกอง ให้ถ่ายทำในที่พักของตัวเอง

Responsibility: 

VFX

Video & Sound Editing

Acting

Screenplay (IceJi part)

Camille

   เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา FM433 Film Production I งานยากของเรื่องนี้สำหรับผมคือเรื่อง GreenScreen เนื่องจากทีมงานไม่มีวามรู้ในด้านกการจัดแสง ทำให้ฉากที่สร้างมานั้นมีเงาของนักแสดง, มีรอยต่างๆที่เกิดจากแสงมาตกกระทบ ทำให้ผมต้องใช้เทคนิค Rotoscoping แบบ frame-by-frame ประกอบกับการใช้ Keying และอีกหนึ่งสิ่งที่ท้ายทายก็คือการทำให้ฉากสุดท้ายเป็นเหมือนการตูนที่อยู่ในหนังสือนิยาย

Responsibility: 

VFX

Opening & End credits

Sound Recording

Sound Editing (Dialogue)

Memories

Memories

2019

   เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา FM204 Arts of storytelling โจทย์คือต้องคิดบทและถ่ายทำให้เสร็จภายในเวลา 20นาที กลุ่มผมไม่สามารถสรุปบทได้ทัน จึงตัดสินใจถ่ายทุกอย่างที่อยากถ่าย ความยากจึงมาตกที่คนตัดต่อ ว่าจะตัดยังไงให้ออกมาเป็นเรื่องราวมากที่สุดจาก footage ที่มี

Responsibility: 

Video & Sound Editing

Voice-over

Tiktok

Tiktok

2018

   เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CA116 Introduction to Film โจทย์คือให้ทำหนังสั้น 1 นาที

Responsibility: 

Video & Sound Editing

VFX & Motion

02

Hemimeta

Hemimeta

2022

   ภาพยนตร์ thesis ของ Visualize Rebellion Production ผมได้รับมอบหมายให้ลบสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องการ(แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงในขั้นตอนการถ่ายทำได้)ออกจากฉาก พร้อมทั้งแก้สิ่งต่างๆในซีน เพื่อให้ภาพยนตร์มีความต่อเนื่องกัน(Continuity)

Responsibility: 

Remove object

Background cleansing

Red Magic

Red Magic

2021

   ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา FM365 Visual Effects for Film โจทย์คือให้สร้าง VFX จาก Particles

Responsibility: 

Keying

Particles VFX

Composition

Swiss Made Ads (Homework)

Swiss Made Ads (Homework)

2021

   ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา FM365 Visual Effects for Film โจทย์คือให้สร้างโฆษณา 1 ชิ้น โดยใช้ความรู้จากที่เรียนมา

Responsibility: 

Lighting

Camera tracking

Callout Effects

Editing

Launched

Launched

2021

   ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา FM365 Visual Effects for Film โจทย์คือให้สร้างซีนจากโปรแกรม Illustrator และ export ไปทำ Motion Graphics ในโปรแกรม After Effects

Responsibility: 

Illustration

Motion Graphics

2.5D Composition

ยังรออยู่ไหม

ยังรออยู่ไหม

2020

   Music Lyric video เพลง "ยังรออยู่ไหม" ของศิลปินไอซ์ จิรายุ

Responsibility: 

3D Camera Tracking

3D Composition

Text Animation

I got it

I got it

2019

   เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา FM207 Cinematography โจทย์คือถ่ายหนังสั้น 1 นาที, คิดบทใน 10 นาที, และถ่ายให้ง่ายที่สุดในโลเคชั่นเดียว

Responsibility: 

VFX

Video & Sound Editing

3D & Rendering

03

One for the road

One for the road

2022

   ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า "One for the Road" โดยมี concept คือ Endless, Destiny, One Direction ซึ่งผมได้ตีความหมายว่า มนุษย์ทุกคนต่างมีเส้นทางที่แตกต่างกันออกไป เราทุกคนต่างเดินทางไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุด โดยละอองฝุ่นต่างๆ, แสงสีของอุโมง ก็เปรียบเหมือนสิ่งที่เราต้องพบเจอ

Responsibility: 

MAYA Mash

Camera Rig

3D Animated

Arnold Shader

Post-processing

AWS Ads (Homework)

AWS Ads (Homework)

2022

   ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา DGM399 3D Motion Graphics โจทย์คือให้ทำโฆษณาอะไรก็ได้ 1 ชิ้นโดยใช้โปรแกรม MAYA

Responsibility: 

MAYA Mash

3D Animated

Arnold Shader

Motion Graphics

Music Studio

Music Studio

2021

   ชิ้นนี้เป็นงานอดิเรกของผมเอง ด้วยความฝันของผมที่ว่าอยากมี Music Studio เป็นของตัวเอง จึงได้ลองทำภาพ 3D Render ขึ้นมาโดยใช้ Sketchup + vRay โดยโมเดลบางส่วนถูกทำในโปรแกรม Maya และนำไปสร้าง PBR Materials ในโปรแกรม Substance Painter

Responsibility: 

Sketchup

vRay render

Substance Painter

Color Grading

04

โลกอีกใบ - Cover by IceJi & TangThai

โลกอีกใบ - Cover by IceJi & TangThai

2022

   คลิป cover เพลงโลกอีกใบของส้ม มารีและโอ๊ต ปราโมทย์ โดยไอซ์จิและแตงไท คลิปนี้ใช้เทคนิค color replacement เปลี่ยนใบไม้จากสีเขียวเป็นสีแดง โดยความยากอยู่ที่แสงเงาขอใบไม้ ทำให้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยแบบ GreenScreen จำเป็นจะต้องแยก Layer เพื่อเปลี่ยนตามน้ำหนักของสี อีกทั้งยังต้องใช้ masking ในบางจุด เพื่อไม่ให้สีแดงไปรบกวนส่วนอื่นๆของภาพ

Color Test Scene

Color Test Scene

2021

   ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา FM563 Advanced Digital Editing Technique ซึ่งประกอบไปด้วย Secondary Color Grading คือการทำให้สีจากไฟล์ raw มีความสมบูรณ์มากที่สุด และ Creative Look คือการทำโทนสีในภาพยนตร์ให้ออกมาตรงกับเนื้อหาที่จะสื่อ โดยผมได้สร้างออกมาเป็น 4 แบบด้วยกันใน look ที่ผมชอบ